Dane teleadresowe

Serdecznie witam na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wąbrzeźnie

dyrektor mgr Elżbieta Chodzińska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wąbrzeźnie  sprawuje opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną na terenie powiatu wąbrzeskiego. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych psychologów, pedagogów i logopedów, których celem jest niesienie pomocy zarówno dzieciom i młodzieży jak i ich rodzicom. Ścisła współpraca ze szkołami i przedszkolami pozwala nam na kompleksowe wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu napotykanych trudności zarówno szkolnych jak i rodzinnych.

 

Siedziba placówki mieści się przy ul. Wolności 35 w Wąbrzeźnie

Były budynek Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie 

Tel./ Fax 56-688-21-75


adres strony internetowej: poradnia-wab.szkolnastrona.pl

e-mail: poradnia[dot]wabrzezno[at]data[dot]pl

Sekretariat czynny

od 7.00 do 15.00

Poradnia czynna

poniedziałek           09.30. – 16.00.

wtorek                      08.00. – 15.00.

środa                       8.00.   – 16.00.

czwartek                  8.00.   – 16.00.

piątek                        8.00.   – 15.00

UWAGA ZMIANA GODZIN PRACY PORADNI W OKRESIE URLOPOWYM

Lipiec    sekretariat

w dniach 02.07. – 31.07.2018r.

PONIEDZIAŁEK 7.00 – 15.00

WTOREK 7.00 – 15.00

ŚRODA 7.00 – 15.00

CZWARTEK 7.00 – 15.00

PIĄTEK 7.00 – 15.00

Lipiec  Pracownicy pedagogiczni

w dniach 02.07. – 31.07.2018r.

PONIEDZIAŁEK 11.00. – 16.00

WTOREK 8.00 – 12.00

ŚRODA 8.00 – 14.00

CZWARTEK 8.00 – 16.00

PIĄTEK 8.00 – 15.00

Sierpień sekretariat

w dniach 01.08. – 31.08.2018R.

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 14.00

WTOREK 8.00 – 14.00

ŚRODA 8.00 – 14.00

CZWARTEK 8.00 – 14.00

PIĄTEK 8.00 – 14.00

Sierpień Pracownicy pedagogiczni

w dniach 01.08. – 31.08.2018R.

PONIEDZIAŁEK 11.00. – 16.00

WTOREK 8.00 – 12.00

ŚRODA 8.00 – 14.00

CZWARTEK 8.00 – 12.00

PIĄTEK 8.00 – 15.00

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wąbrzeźnie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wąbrzeźnie Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno; e-mailowo  poradnia[dot]wabrzezno[at]data[dot]pl , telefonicznie 56 -688-21-75, Fax 56 688-21-75.
  • Inspektor ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej: kontakt:  tel. 56 688 21 75, e-mail: malgorzata[dot]ro18[at]wp[dot]pl, lub listowanie na adres ul. Wolności 35, 87 – 200 Wąbrzeźno
  • Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
  • Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  • Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
  • Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów 

w każdy czwartek w godz. 8.00-9.00  w siedzibie placówki

oraz w innych umówionych terminach uzgodnionych z zainteresowanymi

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>